April 22, 2024

Difference Business

Meesters van het bedrijfsleven

Indiabulls Real Estate schuldig bevonden aan winstbejag, om huizenkopers terug te betalen

De Countrywide Anti-profiteering Authority heeft Indiabulls True Estate Ltd. schuldig bevonden aan het niet doorberekenen van meer dan Rs 6,46 crore voorbelastingskredietvoordelen aan huizenkopers door een evenredige prijsverlaging na de invoering van de goederen- en dienstenbelasting.

Op foundation van een zaak ingediend doorway een huizenkoper dat Indiabulls Authentic Estate geen ITC-voordelen heeft doorgegeven in het challenge Sierra-Vizag, gelegen in Visakhapatnam, heeft het directoraat-generaal Anti-Profiteering de zaak onderzocht en de bouwer schuldig bevonden aan winstbejag.

De DGAP ontdekte dat het vastgoedbedrijf profiteerde van excess ITC na de introductie van GST tussen 1 juli 2017 en 31 maart 2019, en meer dan Rs 6.46 crore zou moeten worden doorberekend aan de kopers in het task.

“De Autoriteit constateert dat de verweerder tijdens de onderzoeksperiode een bedrag van Rs 6,46,06.227 heeft verdiend voor ‘Sierra Vizag’,” zei NAA in een bevel van 24 juni. “Het bedrag dat doorway de respondent is geprofiteerd van de huizenkopers in genoemd job wordt door hem terugbetaald, vermeerderd achieved rente van 18% daarop, vanaf de datum waarop het bovengenoemde bedrag doorway hem werd geprofiteerd tot de datum van dergelijke betaling.”

Het geprofiteerd bedrag moet binnen drie maanden worden doorgegeven aan huizenkopers.